Mechanische ventilatie

Centrale afzuiging van de zgn. natte ruimte zoals keuken, toilet en badkamer zijn inmiddels bij nieuwbouw woningen vrijwel standaard te noemen. Nieuw zijn de installaties met een warmte terugwinningunit. Middels een dubbel kanalensysteem wordt in de woning een luchtstroom gerealiseerd die ervoor zorgdraagt, dat de warme lucht die wordt weggezogen, de verse inkomende lucht weer opwarmt. Dit alles resulteert in een gezond leefklimaat, wat nagenoeg geen energie meer kost (± 95% rendement).

1_M_Itho_ithobox_stekker_JPG_zoom